پیگیری وضعیت پرداخت ها و ثبت نام

با وارد کردن کد رهگیری که پس از ثبت نام اینترنتی دریافت کردید، می توانید اطلاعات وارد شده و تاریخ شروع دوره خود را مشاهده نمایید.